Nordic-Gateway kontor och lager

Om oss

Nordic Gateway har sedan starten 1995 arbetat med distributionslösningar av trycksaker och marknadsmaterial. Med tiden har våra kunder och deras sortiment breddats och idag arbetar vi med tjänster inom tredjepartslogistiklösningar som innefattar allt från lager och logistik till anpassade administrativa tjänster med mera.

Kärnverksamheten i Nordic Gateway är vår spetskompetens inom lagerhållning och distribution.

” Som en samarbetspartner agerar vi alltid långsiktigt för att kontinuerligt bidra med ökad verksamhets- och affärsnytta som bygger på ett ömsesidigt förtroende.”

Ekonomi

Nordic Gateway är ett välskött företag med god ekonomi vilket garanterar våra kunder en stabil och pålitlig leverantör för ett långsiktigt samarbete.

Ett bevis på detta är att vi har den högsta kreditvärdigheten hos kreditinstituten - betyg som vi tänker behålla!

Ägarbild

Nordic Gateway ingår i en företagsgrupp som sysselsätter ett 40-tal personer och omsätter ca 80 miljoner per år. Bolaget är privatägt och i gruppen ingår förutom Nordic Gateway även Lagerservice AB.

Företagsgruppen äger de lokaler som Nordic Gateway och Lagerservice driver sina verksamhet i.

Företagsgruppens affärspolicy är att hålla strikt fokus på logistik kopplat till informationshantering som ligger i framkant av utvecklingen.