Lager på Nordic-Gateway

Kvalitet/Miljö

Kvalitet och miljö har alltid varit en viktig del av verksamheten och genomsyrat koncernens företag. Utifrån systerföretaget Lagerservice ABs flera certifieringar som ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö och AFS 2001:1 arbetsmiljö så följer Nordic Gateway flera kvalitetsprocesser, både interna, externa rutiner. Tillsammans med vår policy så bidrar processerna till en ökad kvalitet av våra tjänster.