Lager på Nordic-Gateway

Kompetens

Med kompetens menas förmågan att klara av olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet. Detta innebär att kunna och vilja omsätta teoretiska kunskaper, praktiska erfarenheter och personlighetsrelaterade egenskaper i arbete.

Nordic Gateways synsätt är att vår personal är verksamhetens absolut främsta tillgång. Det är människorna i organisationen, deras kompetens, sätt att tänka, känna, vara och handla som ligger till grund för vår framgång och som borgar för en fortsatt hög kundnöjdhet och således en stark tillväxt även i framtiden.

Nordic Gateway har ett djupt och brett kunnande inom distribution, lagerhållning och effektivisering av logistikkostnader.

Tillsammans med våra samarbetspartners så samlar vi spetskompetensen på marknaden och tillgodoser en bred kapacitet vilket ger ett mervärde i kommande projekt/uppdrag.

IT stöd

Nordic Gateway arbetar med IT-system som ett verktyg för att underlätta och säkerhetsställa flöden och processer för våra kunder, samarbetspartners och vår verksamhet. Kunderna är integrerade via EDI och har tillträde till all flödesinformation som kan användas till uppföljning, planering, ekonomi och budget.

Vi har stor erfarenhet av såväl integrationer som säker drift genom vårt nära samarbete med Extend Commerce AB.